วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เสือหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อและเครื่องรางของขลัง


"เสือหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อและเครื่องรางของขลัง"เครื่องรางของขลังประเภทมหาอำนาจคงจะเรียกได้ว่า'เสือ"เป็นเครื่องรางที่หนึ่งตลอดกาล ดังจะเห็นได้จาก "เขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย"เป็นต้น หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ ท่านสืบสายวิชามาจากหลวงพ่อปานเต็มๆ ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะเกิดไม่ทันหลวงพ่อปานก็ตาม แต่หลวงพ่อไผ่อดีตเจ้าอาวาส วัดบางบ่อรูปก่อน ท่านได้เรียนวิชามาจากหลวงพ่อปานแน่นอน ดังนั้นหลวงพ่อชาญท่านได้สืบทอดวิชามาจากหลวงพ่อไผ่เต็มๆ และยังมีอาจารย์อีกหลายรูปที่หลวงพ่อชาญท่านได้เรียนวิชามาเช่น หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก หลวงพ่อคำ วัดนิยมยาตรา และหลวงพ่อไผ่ วัดบางบ่อ เกจิที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วเป็นศิษย์หลวงพ่อปานทั้งสิ้น
ในปัจจุบัน "เครื่องรางของขลัง"ถูกสร้างขึ้นมากมายสุดแล้วแต่ผู้คนจะแสวงหามาใช้หวังพึ่งพุทธคุณ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาที่ถูกต้อง ขอใหห้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทเครื่งรางของขลัง ณ ที่นี้
การสร้างเครื่องรางของหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓o เป็นเครื่องรางประเภทเสือหล่อโลหะเนื้อทองผสม เรียกชื่อรุ่นว่า "รุ่นสร้างเขื่อน"ขนาดห้อยคอ ปัจจุบัยพบเห็นน้อยมาก จากนั้นก็จัดสร้างรูปภาพที่มีตะกรุดดอกเล็กปิดอยู่ด้านหลัง และก็ตะกรุดสามกษัตริย์ ตะกรุดโทน เป็นต้น และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างเสือไม้แกะอย่างเป็นทางการครั้งแรก (ต้นปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ก็มีการแกะไม้พยุงออกมาแต่ก็ไม่ถือเป็นวาระ ศิลปะสวยงามพบเห็นน้อย)
และในปัจจุบันก็มีการสร้างอย่างไม่เป็นวาระ(สร้างเรื่อยๆ)เนื่องจากหลวงพ่อท่านโด่งดังเรื่องเสือ จึงมีสาธุชนจำนวนมากมาเช่าบูชา ฉะนั้น เสือในปัจจุบัน "หน้าจะไม่ซ้ำกัน" เป็นการแกะจากไม้ มงคลเช่นไม้กัลปังหา ไม้งิ้วดำ ไม้ขนุน ไม้มะยม ไม้โมกค์ และไม้ขี้เหล็กป่า นอกจากแกะจากไม้แล้วก็มี จำพวกเขี้ยว งา และวัสดุหายากอื่นๆอีกเป็นต้น ดังนั้นการเช่าหาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคลมากกว่าค่านิยม เสือมงคลของหลวงพ่อมึพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องมหาอำนาจ และแคล้วคลาดปลอดภัย หนังเสือ พระเกจิและหนังสือศักดิ์สิทธิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ บอกเล่าถึงเรื่องราวอันน่าทึ่ง!เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อ ไปหาอ่านได้ครับ แต่ใน web นี้ขอนำ"เสือมงคล"และเครื่องรางของขลังในอดีตที่หายากแล้วมาให้ชมกันครับ โปรดติดตาม....
วัส ศาลายา 086-6033678